CITÍ KOČKY DOBRÉ LIDI?

2024-04-29
CITÍ KOČKY DOBRÉ LIDI?

Po staletí bylo kočkám připisováno mnoho mimořádných, někdy až magických dovedností. Například mají moc léčit mnoho nemocí nebo předpovídat zemětřesení. Je v těchto příbězích alespoň zrnko pravdy? Cítí například kočky dobré lidi? Mnoho milovníků chlupáčů na tuto otázku pravděpodobně odpoví kladně – vždyť je všeobecně známo, že zvířata na některých lidech lpí a jiným se vyhýbají!

Dokážou kočky rozpoznat lidský charakter?

Skutečností je, že chlupáči dávají některým lidem zvláštní náklonnost. Skáčou jim na klín atd. Je také pravda, že jsou tací, které jakoby nemají rádi. Bohužel to neznamená, že kočky vycítí špatné lidi a poznají dobré.

Odkud se tedy tyto kočičí libosti a nelibosti berou? No, naši vrnící mazlíčci reagují na lidské chování. Přesněji řečeno, přijímají neverbální signály, které vysíláme, jako je tón hlasu, držení těla a pohyby těla a mimika, a interpretují je svým vlastním způsobem. My, často nevědomě, povzbuzujeme nebo odrazujeme zvířata, aby nás kontaktovala svým neverbálním projevem.

Jaké lidi mají kočky rády?

Obecně lze říci, že kožešinová miminka preferují klidné lidi, kteří obvykle nedělají prudké pohyby a... se zvířeti nevnucují. Útěk nebo obranná reakce kočky je vyvolána jakýmkoli projevem agrese (nebo vzteku) v mimice, gestech a držení těla člověka.

Mimochodem, stojí za to odpovědět na otázku: mají kočky rády lidi? Nebo nás možná jen tolerují, protože jim poskytujeme jídlo. No, zvířecí emoce jsou asi jiné než ty lidské, ale chlupáči k nám dokážou mít pozitivní pocity, které se dají přirovnat k sympatiím.

To dokonce potvrzují i ​​vědecké studie, například ty, které provedli vědci z Oregon State University a Monmouth University v USA, které ukázaly, že kočky vyhledávají kontakt s lidmi a cítí se v jejich přítomnosti lépe.

Jak poznám, že mě má kočka ráda?

Kočky nemusí být v ukazování svých citů příliš energické, ale je docela snadné rozpoznat, kdo se jim líbí a kdo se jim nelíbí. Typickými příznaky kočičí náklonnosti jsou například tření a šťouchání hlavou, tedy t. zv. „beránky“, což je vítaný rituál a slouží k utužování sociálních vazeb v kočičích komunitách.

Připoutanost k pečovateli se projevuje i chováním, jako je olizování vlasů, mazlení, usínání na klíně, dupání tlapkami atd.

Cítí kočky dobré lidi? Ano, ale dobrých pro ně!

Na rozdíl od jiného stereotypu láska ke zvířatům nemusí jít ruku v ruce s láskou k lidem. Z historie známe případy lidí, kteří milovali zvířata, ale jen stěží by se dali nazvat dobrými. Pro naši kočku nezáleží na tom, co děláme mimo dům. Pokud se k němu budeme chovat správně, získáme si jeho důvěru.

Ano, lidé s kladným vztahem ke světu a s jemnou povahou se často chovají tak, že kočky vybízejí k navázání kontaktu s nimi. To však nelze považovat za důkaz potvrzující schopnost koček rozpoznat lidské charaktery

"Takže to, že mě moje kočka nemá ráda, neznamená, že jsem špatný člověk!" Moje chování se mu prostě nelíbí."

pixel