JDOU PSI DO NEBE?

2023-03-25
JDOU PSI DO NEBE?

Jak praví název známé pohádky, všichni psi jdou do nebe. Je tomu skutečně tak? Na tuto otázku je těžké dát jednoznačnou odpověď, ale jak církev, tak především majitelé psů se snaží najít alespoň částečnou odpověď. Jak to tedy je, jdou psi do nebe?

Otázku, co se stane se psy po smrti, si kladou jak dospělí, tak mladí majitelé psů. Smrt milovaného domácího mazlíčka je velmi těžká a někdy i traumatizující zkušenost. Věřící, kteří doufají v posmrtný život, se snaží vyrovnat se smrtí svého čtyřnohého mazlíčka stejným způsobem, jakým se vyrovnávají se smrtí svých blízkých. Vysvětlují sobě i svým dětem, že Reksio, Felek nebo Burek je nyní "tam nahoře" a užívá si příjemné chvíle společně s ostatními psy.

Nikdo však nemůže zaručit, že tomu tak skutečně je. Kde tedy hledat odpovědi, když vás zajímá, co se stalo nebo co se stane s vaším čtyřnohým přítelem po smrti?

Duše psa po smrti - dvě protichůdné teorie

Někteří se snaží přistupovat k problému velmi racionálně a považují psa za bytost, která cítí, myslí a mění se, ale když zemře, její život prostě navždy skončí. Takto ke smrti obvykle přistupují lidé, kteří mají s vírou každodenně jen málo společného. Život je pro ně jakýmsi uzavřeným procesem, což platí jak pro lidi, tak pro všechna zvířata na zemi, včetně jejich milovaných psů.

Věřící, kteří věří v posmrtný život v nebi nebo na jiném místě, kam by se měli všichni lidé dostat, však vidí tuto otázku jinak. Každé náboženství má svůj vlastní pohled na to, co nás na onom světě čeká. Některá náboženství přistupují ke zvířatům se stejnou úctou a důstojností jako k lidem a podle nich se psi, kočky a všechna ostatní zvířata dostanou do "nebe" stejně jako ostatní lidé, kteří si to zaslouží.

Dostanou se psi do nebe? Nejasný postoj církve

Jaký je názor katolické víry na tuto otázku? Základní otázkou, která se týká této problematiky, je, zda mají psi duši. Ačkoli duše jako taková nebyla vědci nikdy zkoumána ani uchopena, křesťanské náboženství tvrdí, že část člověka, právě v podobě duše, odchází po smrti do nebe.

Jak je to se psy? Zdá se, že psí duše je ještě složitější téma než u lidí. Rozhodně chybí jakýkoli náznak toho, že by zvířata takovou duši měla. V Písmu svatém ani v jiných pramenech, na nichž je založena křesťanská víra, o ní není žádná zmínka.

Církev také dlouho hájila názor, že pouze člověk jako bytost zcela jedinečná a stvořená k Boží podobě má výsadu mít duši, a tedy žít i po smrti. Zároveň církev z této výsady vylučovala psy a jiná zvířata, čímž šířila učení, že žádná jiná bytost než člověk nemá duši, a proto se také nemůže dostat do nebe.

Duše psa - sporná otázka pro tři papeže

V samotném církevním prostředí je toto téma značně kontroverzní. Po sobě jdoucí papežové si navzájem odporovali a vyjadřovali se k této otázce různě. Prvním papežem, který se vymanil z konzervativního učení církve, jež omezovalo zvířata pouze na život na zemi, byl Jan Pavel II. Tvrdil, že zvířata v sobě mají božský prvek neboli duši.

Protože mají duši, mohou se také dostat do nebe, jak si lidé, kteří se o tuto záležitost zajímají, odvodili. Nadšení však zchladil papežův nástupce Benedikt XVI. tvrzením, že zvířata nemají duši a nemají možnost žít v nebi.

S Benediktem XVI. však nesouhlasí současný papež František, který, což je příznačné, převzal své jméno od svatého Františka z Assisi. Ten se zase zapsal do dějin jako velký milovník fauny a flóry, včetně především zvířat žijících na zemi. Papež František utěšoval malého chlapce, který se právě loučil se svým milovaným domácím mazlíčkem, a řekl mu, že se se svým psem setká v nebi. Když se ho poté zeptali, co tím myslel, dal jasně najevo, že psi a další zvířecí tvorové mají právo dostat se do nebe.

Kam odchází psí duše po smrti?

Znamená to, že psí duše jde po smrti do nebe? Přestože je papež uznáván jako hlava církve, je těžké mít stoprocentní jistotu, že tomu tak skutečně je. Pro existenci duše u psů neexistují žádné důkazy. Na druhou stranu neexistují ani důkazy pro existenci lidské duše, což zastánci psího nebe často uvádějí jako argument. Mezi další argumenty patří zvláštnosti psích emocí a způsobu života.

Lidé, kteří věří, že všichni dobří tvorové jdou do nebe, jsou přesvědčeni, že takový osud čeká všechny psy. Proč? Na rozdíl od některých lidí se psi vyznačují určitým chováním, díky němuž jsou vnímáni jako dobré bytosti, které nejsou schopny způsobit škodu. Nejde o psí agresivitu, ale o věrnost a bezpodmínečnou lásku zdravých a dobře ošetřovaných psů.

Psi jsou od přírody dobří - stačí to k tomu, aby se dostali do nebe?

Hodně se také mluví o schopnosti psů vycítit špatnou auru, nebezpečí nebo o pomoci, kterou tato zvířata poskytují nevidomým lidem. To vše dává dohromady obrázek velmi dobrého domácího mazlíčka, který svou přítomností dokáže lidem dodat pocit bezpečí, veselejší nálady a menší osamělosti. Taková činnost si jistě zaslouží nějakou odměnu. Je snad nebe tou největší? Na to si budeme muset pravděpodobně počkat až do samotného konce.

Ačkoli otázka, zda psi přijdou do nebe, není jednoznačná, vždy stojí za to věřit, že ano. Umožňuje nám to přistupovat ke psovi jako k cítící bytosti, která v jistém smyslu žije zde na zemi s podobnými právy jako lidé a ostatní zvířata. Tato víra také velmi pomáhá dětem, pro které je někdy nejtěžší vyrovnat se s tak velkou ztrátou.

Ať už tedy mají duši, nebo ne, psi jsou určitě nejlepšími přáteli člověka, a protože je toto pouto tak silné, člověk upřímně věří, že přežijí všechno, dokonce i smrt.

pixel