KOČIČÍ SEN. CO ZNAMENÁ KOČKA VE SNU?

2023-06-17
KOČIČÍ SEN. CO ZNAMENÁ KOČKA VE SNU?

Sny přicházejí ke každému. Většinu z nich si nepamatujeme, ale ty, které si pamatujeme, si po probuzení často vykládáme různými způsoby. Způsoby interpretace snů se velmi liší - v závislosti na době a kulturním prostředí. Po staletí se ve snech objevuje také kočka. Sen o kočkách - stejně jako všechny sny - bývá někdy interpretován velmi různě. Jak? Co se o kočkách píše ve snových knihách? Podívejte se na to!

Výklad snů

Výklad snů je velmi složitá záležitost. Tentýž sen může pro lidi znamenat zcela odlišné věci - protože každý člověk vychází ze svých vlastních zkušeností a čerpá z fondu symboliky, která je pro každou kulturu jiná. Z tohoto pohledu to, co může být pro někoho velmi špatným znamením, je pro jiného symbolem štěstí a zdaru.

Proto se sny vykládají na základě souboru kulturních symbolů. Sny se zabývá také věda - sny analyzoval již Sigmund Freud, otec psychoanalýzy. Právě on vytvořil nejkomplexnější a nejobsáhlejší teorii snů, podle níž sny maskují destruktivní myšlenky tím, že je skrývají za různými symboly, a jsou zdrojem naplnění různých tužeb.

Některé národy také věří nebo věřily, že během spánku lidská duše bloudí světem, a proto se spící člověk nesmí probudit - tato víra byla velmi rozšířená ve staré Číně. Staří Egypťané, obyvatelé Indie a Izraelité věřili v náboženskou sílu snů, které jim byly sesílány vyššími silami, a vykládali si je v duchu zásad svého náboženství a podle posvátných knih.

Již léta se ve snech objevují podobné motivy - například kočka. Snílci různých kultur jsou schopni o takovém snu vypovědět opravdu hodně.

Symbolika kočky v kultuře

Abychom plně pochopili, co sen o kočkách znamená, je třeba se opřít o symboliku kočky v kultuře. V našem evropském a slovanském kulturním prostředí nejsou kočky příliš spojovány. Po staletí jí byly přisuzovány špatné vlastnosti. Začalo to přisuzováním magických schopností - přisuzovaly se démonům a lidem, kteří byli oddáni temným silám. Atributem čarodějnice se stala kočka. Zejména ta černá, která je dnes považována za symbol smůly.

Ne všechny kultury k tomu přistupují stejně. Kočka je stále symbolem domácího krbu. Staří Egypťané jí přisuzovali božskou moc a pro mnoho kultur je stále symbolem štěstí, bohatství a prosperity. Sen o kočkách je proto v závislosti na kultuře vykládán velmi odlišně.

Co znamená sen o kočkách?

Už víte, že vše závisí na vašem kulturním zázemí, ale přesto si můžete vytvořit vlastní interpretaci na základě mnoha faktorů. Kočky ve snu mohou naznačovat štěstí, bohatství, nebezpečí nebo být dokonce symbolem chtíče a komplikovaného, složitého citového života. To vše vám naznačí snář. Kočka může svědčit o mnoha věcech, v závislosti na vás a životní etapě, ve které se právě nacházíte. Co může sen o kočkách naznačovat?

Černá kočka

Podle výkladů z našeho kulturního okruhu je černá kočka špatným znamením. Svědčí o problémech, varuje před těžkými časy a falešnými lidmi ve vašem okolí. Vyzývá k ostražitosti a je jakýmsi varováním.

Lidé, kteří mají černé kočky, a všichni milovníci těchto zvířat se mohou cítit takovým výkladem dotčeni. Proto stojí za to podívat se na sen o černé kočce tak, jak to dělají Japonci. Podle nich je černá kočka symbolem štěstí, bohatství a životního úspěchu. To je jistě výklad, který se bude více líbit i černým kočkám. Jejich ztotožnění se zlem a smůlou je důvodem, proč se k nim pověrčiví lidé někdy chovají velmi špatně, proto stojí za to s tímto stereotypem bojovat.

Bílá kočka

Bílá kočka je skutečná šťastná kočka - snící ji interpretují v pozitivním kontextu. V USA je bílá kočka, zejména ta se zelenýma očima, symbolem blížícího se bohatství a všeho štěstí.

Bílé kočky jsou velmi oblíbené i v jiných kulturních prostředích - obvykle značí něžnou lásku nebo spokojenost a naplnění ve vztahu s druhou osobou. Vykládá se také jako spokojenost a naplnění v intelektuální oblasti. Bílá kočka je také znamením, že je čas přestat si dělat starosti a začít si užívat života.

Malá koťata

Sen o malých kočkách znamená, že ve vašem životě nastanou pozitivní změny. Buďte otevření novým příležitostem a neodmítejte dobrodružství, která na vás čekají, jinak byste mohli propásnout šanci, která vám změní život. Malá roztomilá a šťastná koťata oznamují, že se k vám blíží něco pěkného. Můžete obdržet novou, pozitivní zprávu nebo odpověď, na které vám záleží. Nebo můžete přijít se skvělým nápadem, který vám přinese hmatatelné výhody.

Je zde také psychologický popis opakujícího se snu o malých koťatech. V tomto výkladu jde o touhu po blízkosti, něze nebo mateřství.

Vrnící kočka

Kočka vrní, když je spokojená se svým životem - je to známka důvěry a pohody. Pokud se vám tedy zdá o kočce, která vrní, znamená to také vaši spokojenost. Možná se ve vašem životě již stalo něco dobrého a vy se cítíte dobře, nebo se teprve stane něco, co vás učiní šťastnými. Mručící kočka je velmi dobrým znamením.

Pohlazení kočky

Tento sen lze vykládat dvěma způsoby. Pokud kočku považujete za symbol zrady, pak její pohlazení naznačuje, že důvěřujete někomu, komu byste důvěřovat neměli. Milovníci koček si však tento sen mohou opět vyložit pozitivně - v takovém případě může pohlazení kočky naznačovat, že vás čekají příjemné věci.

Sen o kočkách - shrnutí

Každý sní a výklad snů je staré a velmi složité umění. Záleží na kulturním prostředí, náboženské víře a vlastních zkušenostech. Zvířata provázejí člověka odjakživa, proto se lidem velmi často zdá o kočkách.

Význam takového snu může být velmi rozmanitý - záleží na tom, o jaké kočce se vám zdá, co kočka ve snu dělá a v jakém kulturním prostředí se nacházíte. Černá kočka může být vykládána jako symbol smůly a neštěstí nebo, jak k ní přistupují Japonci, jako symbol štěstí a všeho dobrého.

Pokud chcete vykládat sny, berte v úvahu symboliku zaznamenanou v dané kultuře, ale také své osobní zkušenosti a preference.

pixel