KTERÉ ZVUKY JSOU PRO PSA PŘÍJEMNÉ A KTERÉ NE?

2024-02-03
KTERÉ ZVUKY JSOU PRO PSA PŘÍJEMNÉ A KTERÉ NE?

Zdá se, že každý ví, že psi slyší jinak než lidé a mají velmi citlivý sluch. Stále je však jen velmi málo lidí, kteří se zamýšlejí nad tím, jak psí sluch skutečně funguje a proč jsou některé zvuky psovi nepříjemné a jiné naopak. Je užitečné vědět, na které zvuky váš pes reaguje negativně a na které pozitivně - to vám umožní porozumět chování vašeho psa a ještě lépe o něj pečovat.

Úžasný psí sluch - jak psi slyší?

Sluch je u psa druhým nejrozvinutějším smyslem - prvním je čich. Na sluch se spoléhají mnohem více než na zrak. Jejich ušima pohybuje až sedmnáct svalů, což jim pomáhá lépe je naladit a zachytit tak každý zvuk. Je dobré se seznámit s tím, jak pes slyší, abyste pochopili, proč v určitých konkrétních situacích reaguje určitým způsobem. Pes má mnohem širší spektrum slyšitelných zvuků než člověk.

V praxi to znamená, že je schopen slyšet zvuky, které jsou pro lidské ucho neslyšitelné. Proto váš pes v mnoha situacích reaguje mnohem rychleji než vy - jednoduše slyší to, co je pro lidské ucho daleko mimo dosah.

Vysoká frekvence, na které psi slyší, umožnila divokým psovitým předkům lovit - hlodavci byli velmi důležitou součástí jejich jídelníčku a díky dobře vyvinutému sluchu bylo možné slyšet zvuky, které vydávali, takže psovití předci mohli snadněji lovit a sledovat svou budoucí kořist.

Proč vašeho psa dráždí některé zvuky?

Tak velký frekvenční rozsah a tak citlivý sluch psa není jen výhodou - některé zvuky mohou být pro psa právě z tohoto důvodu velmi nepříjemné. Pes je slyší mnohem zřetelněji, a proto je velmi citlivý na hluk, zejména na náhlý a nečekaný hluk - psi jsou v jádru stále lovci a v takových situacích jsou velmi ostražití, překvapeni něčím hlasitým mohou dokonce zpanikařit.

Nelze předpovědět, jakých zvuků se bude každý pes konkrétně bát, protože každý je jiný a může reagovat velmi odlišně. Přesto existují některé typy zvuků, které psa dráždí více než jiné. K jakým patří?

Jaké zvuky psi nemají rádi?

Většina psů se cítí nepříjemně, když je venku bouřka. Velká část z nich se může vyděsit, třást se, výt a snažit se utéct, aby našli bezpečné místo a nějak toto bouřlivé období přečkali. Ne příliš známá je schopnost psů vycítit bouřku ještě předtím, než skutečně vypukne. To vše proto, že psi slyší vibrace vzduchu, které jsou pro člověka neslyšitelné.

Za těchto okolností může bouřka psa nejen vyděsit hlasitostí hromu, ale také mu způsobit přímou fyzickou bolest. Podobně špatně působí na psy i výbuchy petard a ohňostrojů - náhlý hluk si psi jednoznačně spojují s hrozbou, před kterou musí co nejrychleji utéct. Kromě toho existuje podezření, že takový výbuch způsobuje psům také fyzickou bolest - nejen hlasitostí samotného výbuchu, ale také náhlým zvýšením tlaku ve zvukovodu.

Psi se také velmi často bojí zvuků vydávaných vysavačem - jsou hlasité a vycházejí z domu, tedy z místa, kde se váš pes chce cítit bezpečně. Vysavač se také pohybuje a vrčivé zvuky připomínají vašemu psovi predátora, takže se váš mazlíček chce proti vrčivé hrozbě bránit.

Dost psů se také bojí deště, a přestože obecně rád řádí ve vodě, dešti se vyhýbá. Může ho jednoduše rozčilovat už jen samotný fakt, že na něj dopadají studené kapky deště, nikdy to není příjemný pocit. Může však jít i o zvuk vody - jeho frekvence může být pro psa velmi dráždivá a škodí jeho sluchu.

Zvuků, které psi nemají rádi, je mnoho a jsou různorodé - pes se jich také může časem začít bát, například pod vlivem nepříjemné události - v takovém případě si začne určitý zvuk negativně spojovat a reagovat na něj, i když s ním předtím neměl žádný problém.

Příjemné zvuky pro vašeho psa

Každý majitel psa zná zvuky, na které psi reagují - mezi nejoblíbenější patří otevírání ledničky, šustění papírů, zvuk otevírání konzervy nebo dotyk psí misky - to vše může způsobit, že se pes ve vašem zorném poli zhmotní prakticky ve zlomku sekundy.

I když jste si před chvílí mysleli, že hluboce spí. Mezi další zvuky, které mají psi tak rádi, patří ty, které si spojují s chůzí - například zvuk vodítka. Všechny tyto zvuky mají psi rádi, protože mají velmi příjemnou asociaci se hrou, procházkou nebo jídlem. Existují však zvuky, které má pes jednoduše rád? Psí láska k pískacím hračkám nepochází jen z toho, že si pes rád hraje.

Pro mnoho psů jsou pískací hračky zajímavější a častěji po nich sáhnou právě kvůli pískavému zvuku, který mají psi rádi. Je to proto, že pískací hračky u psů probouzejí lovecký instinkt a připomínají lov hlodavců. Pískání je stimuluje k aktivitě a povzbuzuje je k další hře.

Psí hudba

Při výzkumu psů vědci v Belfastu zjistili, že na psy působí nejen náhodné zvuky, ale i hudba. Zatímco na popovou hudbu zvířata nijak zvlášť nereagovala, metalová hudba je stimulovala a nutila je štěkat, zatímco klasická hudba na ně měla uklidňující a uspávací účinek.

Na základě tohoto výzkumu dokonce existují celá CD s relaxačními písněmi pro psy, na kterých se klidné zvuky klasické hudby mísí se zvuky přírody a pomáhají psy uklidnit. Pod jejím vlivem se čtyřnozí psi pravděpodobně méně bojí a klidně usínají.

Svět zvuků skrze psí ucho - shrnutí

Je užitečné vědět, jak psi slyší, abychom pochopili, jaké faktory způsobují, že se pes bojí, nebo je naopak velmi šťastný. Psí sluch je skutečně pozoruhodný a vysoce vyvinutý - sluch je po čichu druhým nejdůležitějším smyslem zvířete. Zvuky, které psi nemají rádi, jsou velmi často prudké výstřely a zvuky, které jsou jasně spojeny s nebezpečím - pes pak chce instinktivně utéct.

Příliš hlasité zvuky mohou vašemu psovi také způsobit velkou bolest, a proto chce být váš mazlíček od nich co nejdále. Jedním z nejpříjemnějších zvuků pro psa - kromě těch, které jsou přímo spojeny s blížícím se jídlem - je skřípání gumových hraček, proto po nich psi tak rádi sahají. Tyto zvuky v nich probouzejí lovecký instinkt a povzbuzují je ke hře. Psi rádi poslouchají hudbu, zejména klasickou. Hudební žánry a typ hudby jim proto nejsou lhostejné.

pixel