PROČ KOČKY UTÍKAJÍ Z DOMOVA?

2022-07-19
PROČ KOČKY UTÍKAJÍ Z DOMOVA?

Problém se týká hlavně venkovních koček, i když se stává, že jejich nevenkovní příbuzní také nepozorovaně vyklouznou z domu. Některé kočky zmizí jen na několik hodin, jiné na několik dní, ale může se stát, že se zvíře ke svému majiteli už nikdy nevrátí. Jaký je důvod tohoto chování našich vrnících mazlíčků? Proč kočky utíkají z domova? Lze tomu zabránit? A jak se hledá ztracené zvíře?

Opravdu před námi kočky utíkají?

Naši domácí mazlíčci většinou nemají důvod nás opouštět, vždyť se o ně staráme s péčí. Kromě toho jsou to teritoriální zvířata, která jsou silně vázána na své území. A náš dům nebo byt je součástí jejich území. A co víc: jeho střed. Je to místo, kde se cítí - nebo by se alespoň měli cítit - nejbezpečněji. Proč by ji tedy měli opustit?

Takže když se naše kočka nevrátí domů a je to už dlouho, co zmizela, je velká pravděpodobnost, že se jí stalo něco zlého. Musíme si totiž uvědomit, že na venkovní kočky číhá mnoho nebezpečí. Mohlo ji srazit auto, pokousat pes, rozdrásat jiná kočka, zabít člověk nebo ji dokonce jednoduše ukrást. Na druhou stranu je nepravděpodobné, že by nám skutečně unikl.

Proč kočky utíkají z domova?

Proč kočky utíkají z domova? Tendenci "toulat se" mají naši vrnící mazlíčci jednoduše v krvi. Především každá chlupatá kočka cítí potřebu systematicky kontrolovat své území, které musí pravidelně označovat svými feromony.

K toulkám naše domácí mazlíčky nutí také prostá zvědavost. Proto také kočky, které nejsou venku, někdy utíkají ze svých domovů. Využívají nepozornosti svého majitele a plíží se ven, aby zjistili, co je venku. Bohužel ne vždy se z takové eskapády mohou vrátit domů.

Samičí říje

Přirozenou příčinou několikadenních kočičích eskapád je také období páření. Když nastane čas rozmnožování, zástupci obou pohlaví se vyplíží ze svých domovů, aby prodloužili život svého druhu. Na ničem jiném jim nezáleží.

Je to proto, že sexuální pud je jedním z nejsilnějších živočišných pudů, dokonce převažuje nad tzv. pudem sebezáchovy. Co tváří v tvář této moci znamená vazba na pečovatele a vlastní domov? Po skončení období páření se však chlupáči vracejí domů, jako by se nic nestalo.

Jako host u sousedů

Proč kočky utíkají z domova? Zmizení našich vrnících svěřenců na několik dní má i jiné důvody. Někteří chlupáči se například přátelí s jinými lidmi a užívají si jejich pohostinnosti. Mohou to být naši blízcí sousedé, ale také lidé žijící o mnoho ulic dál.

Venkovní kočky se tak někdy stávají společným majetkem několika lidí, kteří o sobě navzájem ani nevědí. Z pozorování bylo také prokázáno, že někteří chlupáči při svých toulkách rádi navštěvují své původní bydliště, pokud je relativně blízko. Později se k nám však vrátí.

Po jaké době se kočky vracejí domů?

Útěky koček z domu, které mají jednu z výše uvedených příčin, obvykle netrvají dlouho. Někdy chlupáči zmizí na 24 hodin, jindy na několik dní, ale stává se, že jejich eskapáda trvá i několik dní. Existují i eskapády trvající několik týdnů nebo déle.

Vracejí se kočky vždy domů? Pokud nic nestojí v cestě, většina koček ano. Skutečné útěky z domova jsou u koček vzácné. Tedy ty opravdové, kdy se chlupatá kočka nechce vrátit ke svému chovateli z vlastní vůle.

Kočky se nerady stěhují

Změna bydliště může být považována za jeden z hlavních důvodů skutečných útěků koček z domova. Jak je známo, naši mazlíčci, kteří mají rády fialovou srst, se neradi stěhují, protože to pro ně znamená velké změny v životě a především ztrátu jejich dosavadního teritoria.

Někdy se stává, že kočka nechce přijmout nový domov a její vazba na starý domov je někdy tak silná, že utíká, aby se do něj vrátila. Pokud je starý domov daleko, je možné, že zvíře už nikdy nedostaneme zpět.

Vinou opatrovníka

Proč kočky utíkají z domova? Stává se také - možná ne příliš často, ale přesto - že se odcházející chlupáč rozhodne přestěhovat natrvalo k nějakému hodnému sousedovi, pokud mu soused nabídne víc než současný pečovatel. To se jim daří o to snáze, že je jejich současný majitel zanedbává.

Může se tedy také stát, že kočka uteče z domova, protože s ní její majitel špatně zachází nebo jí dokonce ubližuje. Bohužel i takoví lidé existují a kočky - na rozdíl od psů - nejsou loajální k lidem, kteří jim ubližují.

Co lze udělat, aby kočka neutekla z domova?

Pokud jsme majiteli venkovní kočky, musíme bohužel počítat s tím, že může zmizet i na několik dní nebo déle. Proto bychom měli především dbát na to, aby se k nám vždy ochotně vracel, tj. řádně se starat o jeho fyzické a psychické potřeby. Je velmi důležité budovat pouto mezi námi a naším mazlíčkem.

Zabrání kastrace útěkům koček z domova? Tento postup je bohužel ideálním způsobem prevence nechtěného těhotenství, ale problém kočičí vagility zcela neřeší. Ano, zbavuje kočku sexuálního pudu, a tím odstraňuje jednu z příčin jejích útěků, ale potlačuje potřebu toulat se úplně.

Jak je to s procházkami pouze s pronájmem?

Můžeme se také pokusit omezit teritorium našeho zvířete na zahradu, například pomocí pevného a velmi vysokého plotu, který bude pro zvíře obtížné překonat. To však není vždy možné. V krajním případě, aby kočka neutekla, ji můžeme venčit na vodítku. Jenže většina chlupáčů takové procházky nemá ráda. Zvláště když už zažili neomezenou svobodu. Kočku byste měli na chůzi na vodítku zvykat od útlého věku.

Co lze udělat, aby kočka neutekla z nového domova?

Pokud jsme změnili bydliště, neměli bychom kočku alespoň několik týdnů pouštět ven. Jde o to, aby si zvíře na nový domov nejprve zvyklo a považovalo ho za svůj domov. Dokud se tak nestane, hrozí, že se bude chtít vrátit "ke starému haraburdí". Zkusme se vžít do situace našeho zvířete po přestěhování.

Právě přišel o svůj revír, který znal "jako své boty", o každý kámen, každý plot, každé zvíře, které tam žilo. A byl přenesen na místo, které je mu zcela cizí, kde jsou dokonce i pachy jiné.

Co máme dělat, když nám kočka uteče z domova?

Především nepropadejte panice, pokud se váš mazlíček dlouho nevrátí domů. V klidu prohledejte okolí domu v okruhu několika set metrů. Zeptejte se sousedů a navštivte nejbližší veterinární kliniku, a pokud je nepřítomnost vašeho zvířete delší, také nejbližší útulek pro zvířata.

Při hledání ztracené kočky se vždy osvědčují inzeráty s fotografií zvířete. Mohou být v tradiční podobě, tedy vytištěné na papíře, ale v dnešní době se vyplatí sáhnout po modernějších komunikačních prostředcích. Mám samozřejmě na mysli sociální média v čele s Facebookem.

Čip pro vaši kočku aneb větší šance na nalezení ztraceného mazlíčka

Čip je mnohem lepší systém identifikace zvířete než obojek s adresou, který chlupáči často ztrácejí. Jedná se o miniaturní elektronické zařízení velikosti zrnka rýže, které se implantuje pod kůži na krku kočky. Kočce nijak nepřekáží, nebrání jí v životě ani nepředstavuje zdravotní riziko a často je to jediný způsob, jak ztracenou kočku najít.

Na čipu je zakódováno 15místné identifikační číslo, které lze přečíst pomocí speciální čtečky. Toto číslo by mělo být spolu s údaji o ošetřovateli zaneseno do online registru zvířat a jejich majitelů (nejlépe mezinárodního). Díky tomuto jednoduchému systému lze snadno vypátrat chovatele chlupatého zvířete.

Nejlepší je nepouštět kočku ven z domu

Ošetřovatelům se často zdá nemožné, aby jim kočka utekla a už se nikdy nevrátila domů. Přesto venkovní kočky mizí nenávratně poměrně často. Už víme, že to většinou není z jejich vůle, ale je to záležitost nešťastných náhod.

Problém je v tom, že je těžké zabránit chlupatému, aby se potuloval kolem. Upřímně řečeno, nejlepším způsobem, jak zabránit útěku kočky, je jednoduše nepouštět zvíře z domu a zajistit východ na zahradu a všechna okna bezpečnostními sítěmi. Je také důležité, abyste svému domácímu mazlíčkovi pořídili mikročip, abyste zvýšili šanci na jeho nalezení, pokud se mu podaří z domu utéct.

pixel