VRNĚNÍ KOČKY - ODKUD SE TOTO CHLUPATÉ CHOVÁNÍ BERE?

2022-05-25
VRNĚNÍ KOČKY - ODKUD SE TOTO CHLUPATÉ CHOVÁNÍ BERE?

Kočky mají zajímavý zvyk - vrnění. Pravděpodobně to všichni kočičí lidé dobře znají. Každý někdy viděl, jak mu kočka vyskočí na klín, pohodlně si lehne a pak začne tlapkami rytmicky hníst, jako by hnětla těsto na knedlíky.

Toto chování našich vrnících svěřenců se nám příliš nelíbí. Není na tom nic divného, protože - jak všichni víme - při vrnění zvíře obvykle vytahuje drápy a zarývá je do našeho těla. Toto chování lze snadno interpretovat jako agresi.

Ve skutečnosti však nemá s agresivitou nic společného. Naši vrnící mazlíčci nejsou agresivní, když nám vrní v klíně. Naopak jsou klidní a uvolnění.

Chybná interpretace vrnění kočkami je důsledkem neznalosti skutečných motivací našich čtyřnohých mazlíčků. Co je tedy zdrojem tohoto chlupatého chování? Proč kočky vrní?

Proč kočka vrní?

Odpověď na otázku, proč kočka vrní, jsme hledali v jejím dětství. Kdysi se mělo za to, že se takto chovají kočky, které přišly o matku příliš brzy. Podle této teorie by vrnění bylo příznakem sirotčího onemocnění koček. Stejně jako se předpokládá, že je příznakem sání látky.

Toto vysvětlení kočičího vrnění se však nezdá být pravdivé. Tomu odporuje skutečnost, že všichni příslušníci druhu kočky domácí šlapou tlapkami bez ohledu na to, kým byli v raném dětství vychováváni. To se týká i koček, které vyrůstaly se svými vlastními matkami.

Prvním závěrem je, že vrnění koček musí být vrozené chování. Druhým důvodem je, že zdroj tohoto reflexu je třeba hledat jinde. Ale kde? Podrobná analýza situací, ve kterých kočky vrní, může pomoci tuto záhadu vyřešit.

Pro naše domácí mazlíčky jsou to jistě příjemné chvíle. Naznačuje to neverbální řeč našich chlupatých přátel. Mám na mysli takové prvky kočičí řeči, jako je uvolnění svalů, protahování, specifické mžourání, nasazování uší a samozřejmě mručení.

Vrnění kočky samozřejmě nemusí vždy znamenat, že je zvíře šťastné. Kočky vrní v různých situacích, i když jsou nemocné nebo umírají. V situacích, o kterých zde hovoříme, však můžeme mručení interpretovat jako příznak pozitivních emocí.

Kdy kočky vrní?

Okolnosti, za kterých můžeme dané chování pozorovat, kdo nebo co šlape a jaké emoce při tom projevuje, jsou velmi důležitým vodítkem k nalezení odpovědi na otázku, proč kočka vrní.

Kočka vrní tlapkami v několika situacích. Někdy můžeme pozorovat, jak se náš mazlíček chová, když se rozvalí na pohovce, křesle, na dece nebo na polštáři apod. Pak natáhne tlapky před sebe a začne rytmicky přešlapovat na lůžku, přičemž vysouvá a zasouvá drápky. Natáhne před sebe tlapy a začne rytmicky přešlapovat na lůžku, přičemž zároveň vysouvá a zasouvá drápy.

Naši domácí mazlíčci však pravděpodobně nejčastěji vrní lidi a zvířata, se kterými je pojí přátelské pouto. A to se děje, když odpočívají, mazlí se s nimi. V případě lidí dochází k vrnění obvykle tehdy, když si zvíře lehne na klín svého majitele.

Mléčná fáze u koťat

Kromě výše uvedených případů existuje ještě jedna situace, kdy můžeme pozorovat vrnění koček, ale ta se týká nejmladších chlupáčů - kočičích miminek, která jsou ještě ve fázi krmení mlékem.

Při sání koťata rytmicky vrní matčino břicho předníma nohama. Dělají to pomalu, střídavě jednou tlapkou a druhou tlapkou, v rytmu jednoho tahu každé dvě sekundy, a přitom slastně vrní. A od narození začínají hladit své matky, protože tato činnost plní důležitou biologickou funkci.

Rytmické hnětení břicha matky stimuluje mléčné žlázy k produkci mléka, první potravy v životě každého savce. Při fyzickém podnětu tlapek koťat se uvolňuje oxytocin, který zvyšuje sekreci mléka.

Není pochyb o tom, že chování, o kterém se zde hovoří, je vrozené. Koťata se to nemusí učit. Kromě toho by neměli čas ani nikoho, od koho by se to naučili. Dělají to automaticky, jakmile začnou sát.

Co je zdrojem hnětení kočkami?

Odpověď na otázku, proč kočky hnětou, lze nalézt ve výše popsaném chování koťat. Myšlenka je taková, že hnětení dospělé kočky je velmi podobné hnětení bříška kotěte matkou při kojení. To přimělo vědce, aby toto chování vzájemně propojili. Dospěli k závěru, že se zabývají mléčným krokem ve verzi pro dospělé.

Po boku matky se koťata cítí dobře a velmi bezpečně. Během krmení se v jejich těle uvolňují chemické látky, které stimulují centra rozkoše v jejich mozku. Proto jsou to pro ně velmi příjemné chvíle, které se jim zřejmě na celý život vryjí do paměti.

Když dospělá kočka leží na klíně svého majitele nebo po boku přátelského zvířete, cítí se stejně bezpečně a pohodlně, jako když ležela po boku své matky a sála její bradavky. Zvířecí mysl si musí tyto dvě situace spojit, což vyvolá typické dětské chování: vrnění.

Máme tu tedy příklad návratu k dětskému chování u dospělého člověka. Zajímavé je, že hnětení není v tomto ohledu ojedinělé. Mnoho chování dospělých zvířat a lidí má kořeny v dětství.

Jako příklad můžeme uvést rituální krmení samičky papouška vlnkovaného samcem během námluv, které má, jak si lze snadno domyslet, původ v krmení mláďat.

U koček se toto dětské chování projevuje tím, že dávají zadní část těla pod nos ošetřovatele. Jedná se o submisivní gesto, které pochází z doby, kdy kočičí matka olizovala svým dětem řitní a močové cesty. To umožnilo mláďatům močit a vyprazdňovat se - kočičí mláďata se sama vyprazdňovat neumějí.

K čemu slouží hnětení-vrnění koček?

Zamysleme se nyní nad tím, k jakému účelu může sloužit chování našich domácích mazlíčků, o němž pojednává tento text. Má to nějaký praktický význam? O jedné z jeho funkcí jsme se již zmínili. Během kojeneckého období hnětení kočky stimuluje mléčné žlázy kočky k produkci mléka. Můžeme tedy dojít k závěru, že imprintingový reflex hraje v životě kožešinových zvířat důležitou roli.

Může se zdát, že kromě výše uvedené funkce neplní hnětení žádnou další specifickou úlohu. Je to jen obyčejný reflex vyvolaný vlivem nějakých pozitivních emocí, jejich projevem. Existuje však ještě jedna funkce kočičí tlapky - hnětení. A to je posilování sociálních vazeb.

Navzdory rozšířeným stereotypům nejsou kočky tak velcí samotáři. Pokud by tomu tak bylo, pravděpodobně by s námi nedokázali navázat hluboké vztahy. Je pravda, že kočky neloví ve skupinách a neposlouchají rozkazy jako psi. Kočky si však vytvářejí vlastní sociální skupiny a mohou se velmi vázat na své majitele nebo jiná zvířata, se kterými žijí pod jednou střechou.

Co dělat, když kočka hněte-vrní?

Kočičí hnětení tedy není negativní, i když kočky někdy vytahují drápy a zarývají je do našeho těla. Kočka se cítí šťastná, takže nechápe, proč ji vyhazujeme z klína nebo dokonce trestáme, když nám začne šlapat po klíně. Koneckonců nemá pocit, že by udělal něco špatného, nic, co by mohlo vzbudit hněv pečovatelky.

V zájmu vzájemných vztahů mezi námi a našimi svěřenci by bylo nejlepší, kdybychom chování našich mazlíčků akceptovali. A dokonce mu to oplácejte hlazením a drbáním za ušima.

Samozřejmě je to pro nás těžké, tak se alespoň snažte nereagovat příliš prudce, když nám kočka hněte klín. Můžeme mu jemně přidržet tlapky, abychom zastavili hnětení, nebo se pokusit odvést jeho pozornost k něčemu jinému. Abychom zmírnili negativní účinky hnětení kočky, můžeme jí také pravidelně zastřihávat drápky. Tento postup není nijak náročný a pomůže vaší kočce ztratit ostré drápy. Stříhání drápků také pomůže ochránit nábytek před poškozením, pokud ho kočka poškrábe.

Bohužel bych raději nepočítal s tím, že se mi podaří kočku odnaučit hnětení. Jak jsem již zmínil, jde o chování, které je zakódováno v genech (vrozené, instinktivní). A vrozené chování je velmi obtížné odstranit.

pixel